Laden

 

SKILLVILLE is eenonline multimediatool, die leerlingen helpt deVOETen/of de nieuwesleutelcompetentieseerste graad S.O. te realiseren.

De tool is opgebouwd uit een dynamisch aanbod van pakketten:

  • Financiële educatie, met speciale aandacht voor financiële geletterdheid en sociale educatie. 150 casussen verdeeld over de 6 leerjaren.
  • Actua-Politiek:Inzicht in de federale staat, de bestuursniveaus en de actualiteit zoals: G7/G8, IS, vluchtelingencrisis,...
  • Alcohol-, tabak-endrugspreventie
  • Techniek
  • Mood City:Trailer downloaden- Gezonde relaties aangaan en onderhouden, communicatietechnieken, cyberpesten en sociale media.
  • EHBO

Bekijk het overzicht van alle casussen via deze link.

SKILLVILLE is opgebouwd uit eendynamisch aanbod van pakketten:

Elk pakket bestaat uitdiverse casussen.Een casus bevat essentiële informatie, die wordt aangevuld met een hele reeks oefeningen, die hoofdzakelijk automatisch worden verbeterd.

Leerlingen krijgenonmiddellijk feedback. In een backoffice worden de resultaten geregistreerd, die dan ook in pdf kunnen worden afgedrukt.

Het staat de leerkrachten vrij de standaard-instellingen van SKILLVILLE te gebruiken of indien gewenst in debackofficecasussen weg te laten of in een andere volgorde te gebruiken.

Het is niet de doelstelling om de leerlingen zeer concrete kennis aan te leren, wel om hen voldoendevaardighedenaan te leren om op een gerichte wijze op betrouwbare websites, zoals bv. http://www.belgium.be of http://www.vlaanderen.be op het juiste moment de benodigde informatie te kunnen raadplegen.

De overheden verschaffen permanent cruciale informatie digitaal, die betrouwbaaris en zeer goed wordt onderhouden. Het is dus belangrijk en aangewezen om de leerlingenduurzaam en efficiënt met de rechtstreeks door de overheid verschafte informatie te leren omgaan.

Als de leerlingen telkens bij problemen, vragen, nood aan informatie– de websites van de overheden hebben leren consulteren en er gericht antwoorden en acties vinden, hebben ze de noodzakelijke levensvaardigheden om als actieve burgers aan het maatschappelijk leven deel te nemen.

Kennis is echter vergankelijk en zeker niet voldoende om er "verantwoord" mee te leren omgaan en kritisch reflecteren. Daarvoor zijn Serious Games een bijzondergeschikte tool. Serious Games worden reeds langer ingezet in de opleiding van piloten,bv. Flight Simulator en voor opleidingen van chirurgen.

Serious Games zijn bijzonderinteressant als "het leren oefenen in een situatie" een meerwaarde biedt, zeker wanneerdit oefenen best niet rechtstreeks in de praktijk gebeurt.

Skillville wordt ontwikkeld door de expertisecel [ED+ict] van de Katholieke Hogeschool Limburg en wordt geëxploiteerd door Cetit bvba, spin-off van de KHLim.

contacteer ons:info@skillville.be

Informatie en helpdesk:011 180 911

Bestelformulier

Algemene voorwaarden en privacyverklaring zieCetit.be